Ліцензійна угода

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтесь з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззаперечне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної згоди в повній мірі, Ви не маєте права використовувати програму.


1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода, далі в тексті «Ліцензія», встановлює умови використання програми The IN, далі по тексту «Програма», для мобільних пристроїв та укладена між будь-якою особою, що використовує програму, далі по тексту «Користувач», та компанією Uran Company Ltd., що зареєстрована в Болгарії та має зареєстрований офіс за адресою: 8800, Bulgaria, Sliven, Stefan Stambolov 18 str. entr. A, app. 1, що є правовласником виключного права на програму, далі «Правовласник».

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій, Користувач висловлює свою повну і беззаперечну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання програми дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, користувач не має права використовувати Програму в будь-яких цілях. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використовуючи програму, Користувач погоджується з тим, що невід’ємною частиною цієї ліцензії є «Політика конфіденційності», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://the-in.io/policy .

Зазначені документи (у тому числі будь-які з їх частин) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.5. Функціональні можливості Програми можуть бути обмежені в залежності від операційної системи пристрою Користувача.


2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласнику.


3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиключної) ліцензії, надає Користувачу непередаване право користування Програмою.


4. Обмеження

4.1. Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизассемблювати, дешифрувати і проводити інші дії з об’єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації щодо реалізації алгоритмів, що використовуються у Програмі, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, будь-яких компонентів програми, що зберігаються Програмою на мобільному пристрої, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати та поширювати Програму в комерційних цілях (у тому числі за плату), у тому числі у складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма має використовуватись (у тому числі поширюватись) під найменуванням: «The IN». Користувач не має права змінювати та/або видаляти найменування Програми, знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.


5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливо лише за наявності доступу до мережі Інтернет. Користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах та за тарифами свого оператора зв’язку або провайдера доступу до мережі Інтернет.

5.2. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що Програма передає Правовласнику знеособлені дані про точне місцезнаходження та параметрах руху Користувача, що отримані від датчиків пристрою.

5.3. Усі дані про користування Програмою, що передаються згідно з цією ліцензією, зберігаються і обробляються згідно з Політикою конфіденційності https://the-in.io/policy.

5.4. Програма надає Користувачу функціональну можливість самостійно та за власним вибором додавати користувальницькі дані, у тому числі фотографії, текстові підписи, повідомлення і т.д. (далі – Користувальницькі об’єкти). Нанесення Користувальницьких об’єктів не модифікує вихідні Дані та допускається виключно для зручності використання Програми Користувачем. Користувач самостійно та цілком несе всі ризики та відповідальність за інформацію про Користувальницькі об’єкти, відповідність законодавству, зміст, повноту, коректність і достовірність опису доданих Користувальницьких об’єктів. Правовласник не несе ніякої відповідальності за позначення і опис будь-якого Користувальницького об’єкту, не підтверджує та не спростовує відповідність законодавству, коректність і достовірність опису будь-якого Користувальницького об’єкту. Правовласник залишає за собою право без попередження и на власний розсуд видалити будь-який Користувальницький об’єкт або набір Користувальницьких об’єктів у разі, якщо інформація, що міститься в його описі суперечить законодавству, містить ненормативну лексику, а також в інших випадках, коли позначення і/або опис Користувальницьких об’єктів і/або поширення посилання на Користувальницькі об’єкти порушує Ліцензію, а також в цілях захисту інтересів Правовласника, інших користувачів, інших третіх осіб. Правовласник не гарантує збереження даних про Користувальницькі об’єкти в будь-якому обсязі і/або протягом будь-якого терміну, в тому числі в разі зміни Даних у зв’язку з розвитком або зміною Програми.

5.5. Програма може містити посилання на сайти та сторінки третіх осіб, інформація про які вказана на таких сайтах та сторінках. Перехід на такі сайти та сторінки може бути доступний Користувачу за допомогою програмних засобів Програми.

5.6. Версії Програми для Android та iOS частково засновані на програмі The Independent JPEG Group's JPEG software, створеної the Independent JPEG Group.

5.7. Використовуючи Програму, Користувач підтверджує, що він досяг 18-річного віку, є дієздатною людиною.


6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма (включаючи Дані) надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає ніяких гарантій щодо безпомилкової і безперебійної роботи програми або її окремих компонентів і/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, не гарантує достовірність, точність, повноту та своєчасність Даних, а також не надає ніяких інших гарантій, що прямо не зазначені в цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми (Включаючи Дані) та/або збитки, завдані Користувачеві та/або третім сторонам у результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Програми (Включаючи Дані) або окремих її компонентів та/або функцій, в тому числі з-за можливих помилок або збоїв в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Укладаючи цю угоду, Користувач усвідомлює та погоджується, що під час використання Програми Правовласнику в автоматичному режимі анонімно (без прив’язки до Користувача) передається наступна інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Усі питання та претензії, пов’язані з використанням/неможливістю використання програми або Даних, а також порушенням Програмою або Даними законодавства та/або прав третіх осіб, повинні направлятися через форму зворотного зв’язку за адресою https://the-in.io/feedback .


7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії розповсюджується на всі наступні оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись з встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версії програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною згодою.


8. Зміна умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може бути змінена Правовласником в односторонньому порядку. Сповіщення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://the-in.io/license. Зазначені зміни в умовах ліцензійної згоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.


9. Інформація про правовласників та власників інформації: компанія Uran Company Ltd., що зареєстрована в Болгарії та має зареєстрований офіс за адресою: 8800, Bulgaria, Sliven, Stefan Stambolov 18 str. entr. A, app. 1.